Hərəkət cədvəli

 • MarşrutGünYola düşməMəsafə (km)
  • Bakı-AğcəbədiHər gün09:00306,00
  • Bakı-AğdaşHər gün12:00265,00
  • Bakı-AğdaşHər gün14:30265,00
  • Bakı-AğdaşHər gün15:30265,00
  • Bakı-AstaraHər gün07:30317,00
  • Bakı-AstaraHər gün09:30317,00
  • Bakı-AstaraHər gün11:30317,00
  • Bakı-AstaraHər gün13:30317,00
  • Bakı-AstaraHər gün14:35317,00
  • Bakı-AstaraHər gün15:00317,00
  • Bakı-AstaraHər gün16:15317,00
  • Bakı-AstaraHər gün17:00317,00
  • Bakı-AstaraHər gün18:30317,00
  • Bakı-BalakənHər gün12:30441,00
  • Bakı-BeyləqanHər gün09:15291,00
  • Bakı-BərdəHər gün10:20305,00
  • Bakı-BərdəHər gün14:50305,00
  • Bakı-BərdəHər gün16:25305,00
  • Bakı-GədəbəyHər gün09:00432,00
  • Bakı-GədəbəyHər gün18:30432,00
  • Bakı-GəncəHər gün07:00348,00
  • Bakı-GəncəHər gün07:30348,00
  • Bakı-GəncəHər gün08:00348,00
  • Bakı-GəncəHər gün09:00348,00
  • Bakı-GəncəGünaşırı09:30348,00
  • Bakı-GəncəGünaşırı10:00348,00
  • Bakı-GəncəHər gün10:30348,00
  • Bakı-GəncəHər gün11:00348,00
  • Bakı-GəncəHər gün11:30348,00
  • Bakı-GəncəHər gün12:00348,00
  • Bakı-GəncəHər gün12:30348,00
  • Bakı-GəncəHər gün13:00348,00
  • Bakı-GəncəHər gün13:30348,00
  • Bakı-GəncəHər gün14:00348,00
  • Bakı-GəncəHər gün14:30348,00
  • Bakı-GəncəHər gün15:00348,00
  • Bakı-GəncəHər gün15:30348,00
  • Bakı-GəncəHər gün16:00348,00
  • Bakı-GəncəHər gün16:30348,00
  • Bakı-GəncəHər gün17:00348,00
  • Bakı-GəncəHər gün17:30348,00
  • Bakı-GəncəHər gün18:00348,00
  • Bakı-GəncəHər gün18:30348,00
  • Bakı-GəncəHər gün19:00348,00
  • Bakı-GəncəHər gün23:30348,00
  • Bakı-GöyçayHər gün08:00253,00
  • Bakı-GöyçayHər gün08:55253,00
  • Bakı-GöyçayHər gün09:50253,00
  • Bakı-GöyçayHər gün10:45253,00
  • Bakı-GöyçayHər gün11:40253,00
  • Bakı-GöyçayHər gün13:30253,00
  • Bakı-GöyçayHər gün14:30253,00
  • Bakı-GöyçayHər gün15:30253,00
  • Bakı-GöyçayHər gün16:30253,00
  • Bakı-İmişliHər gün08:30258,00
  • Bakı-İmişliHər gün09:30258,00
  • Bakı-İmişliHər gün15:00258,00
  • Bakı-İsmayıllıHər gün08:00260,00
  • Bakı-İsmayıllıHər gün09:00260,00
  • Bakı-İsmayıllıHər gün10:00260,00
  • Bakı-İsmayıllıHər gün11:00260,00
  • Bakı-İsmayıllıHər gün13:00260,00
  • Bakı-İsmayıllıHər gün14:45260,00
  • Bakı-İsmayıllıHər gün15:30260,00
  • Bakı-KürdəmirHər gün08:00189,00
  • Bakı-KürdəmirHər gün09:00189,00
  • Bakı-KürdəmirHər gün11:00189,00
  • Bakı-KürdəmirHər gün12:00189,00
  • Bakı-KürdəmirHər gün12:50189,00
  • Bakı-KürdəmirHər gün14:40189,00
  • Bakı-KürdəmirHər gün15:45189,00
  • Bakı-KürdəmirHər gün16:45189,00
  • Bakı-KürdəmirHər gün17:45189,00
  • Bakı-LənkəranHər gün07:00272,00
  • Bakı-LənkəranHər gün10:15272,00
  • Bakı-LənkəranHər gün11:30272,00
  • Bakı-LənkəranHər gün12:15272,00
  • Bakı-LənkəranHər gün14:40272,00
  • Bakı-LənkəranHər gün16:15272,00
  • Bakı-MahrızlıHər gün09:45370,00
  • Bakı-MingəçevirHər gün08:00308,00
  • Bakı-MingəçevirHər gün09:00308,00
  • Bakı-MingəçevirHər gün10:00308,00
  • Bakı-MingəçevirHər gün11:00308,00
  • Bakı-MingəçevirHər gün12:00308,00
  • Bakı-MingəçevirHər gün13:00308,00
  • Bakı-MingəçevirHər gün14:00308,00
  • Bakı-MingəçevirHər gün15:00308,00
  • Bakı-MingəçevirHər gün16:00308,00
  • Bakı-MingəçevirHər gün17:00308,00
  • Bakı-MingəçevirHər gün18:00308,00
  • Bakı-NabranHər gün09:40219,00
  • Bakı-NabranHər gün13:20219,00
  • Bakı-NaftalanHər gün08:00326,00
  • Bakı-Novoivanovka(Gədəbəy)Hər gün09:00477,00
  • Bakı-NovosaratovkaHər gün09:30463,00
  • Bakı-OğuzHər gün08:00348,00
  • Bakı-OğuzHər gün09:00348,00
  • Bakı-OğuzHər gün10:30348,00
  • Bakı-OğuzHər gün12:00348,00
  • Bakı-OğuzHər gün13:00348,00
  • Bakı-OğuzHər gün14:00348,00
  • Bakı-OğuzHər gün15:00348,00
  • Bakı-OğuzHər gün16:00348,00
  • Bakı-OğuzHər gün17:00348,00
  • Bakı-OğuzHər gün18:00348,00
  • Bakı-QabaqçölHər gün10:00459,00
  • Bakı-QaxHər gün11:00402,00
  • Bakı-QazaxHər gün14:45454,00
  • Bakı-QəbələHər gün08:00315,00
  • Bakı-QəbələHər gün09:00315,00
  • Bakı-QəbələHər gün10:00315,00
  • Bakı-QəbələHər gün11:00315,00
  • Bakı-QəbələHər gün13:00315,00
  • Bakı-QəbələHər gün14:00315,00
  • Bakı-QəbələHər gün15:00315,00
  • Bakı-QəbələHər gün16:00315,00
  • Bakı-QəbələHər gün17:00315,00
  • Bakı-QəbələHər gün18:00315,00
  • Bakı-Qırmızı KörpüGünaşırı07:40494,00
  • Bakı-Qırmızı KörpüHər gün08:15494,00
  • Bakı-Qırmızı KörpüHər gün08:45494,00
  • Bakı-Qırmızı KörpüHər gün09:15494,00
  • Bakı-Qırmızı KörpüHər gün09:45494,00
  • Bakı-Qırmızı KörpüHər gün10:15494,00
  • Bakı-Qırmızı KörpüHər gün10:45494,00
  • Bakı-Qırmızı KörpüHər gün11:15494,00
  • Bakı-Qırmızı KörpüHər gün11:45494,00
  • Bakı-Qırmızı KörpüHər gün12:15494,00
  • Bakı-Qırmızı KörpüHər gün13:00494,00
  • Bakı-Qırmızı KörpüHər gün13:35494,00
  • Bakı-Qırmızı KörpüHər gün14:15494,00
  • Bakı-Qırmızı KörpüHər gün15:20494,00
  • Bakı-Qırmızı KörpüHər gün16:05494,00
  • Bakı-Qırmızı KörpüHər gün16:45494,00
  • Bakı-Qırmızı KörpüHər gün17:30494,00
  • Bakı-Qırmızı KörpüGünaşırı18:15494,00
  • Bakı-Qırmızı KörpüHər gün21:00494,00
  • Bakı-Qırmızı KörpüHər gün22:00494,00
  • Bakı-Qırmızı KörpüHər gün23:00494,00
  • Bakı-Qırmızı KörpüGünaşırı23:55494,00
  • Bakı-QubaHər gün07:30167,00
  • Bakı-QubaHər gün08:00167,00
  • Bakı-QubaHər gün08:30167,00
  • Bakı-QubaHər gün09:00167,00
  • Bakı-QubaHər gün09:30167,00
  • Bakı-QubaHər gün10:00167,00
  • Bakı-QubaHər gün10:30167,00
  • Bakı-QubaHər gün11:00167,00
  • Bakı-QubaHər gün11:30167,00
  • Bakı-QubaHər gün12:00167,00
  • Bakı-QubaHər gün12:40167,00
  • Bakı-QubaHər gün13:20167,00
  • Bakı-QubaHər gün14:00167,00
  • Bakı-QubaHər gün14:30167,00
  • Bakı-QubaHər gün15:00167,00
  • Bakı-QubaHər gün15:40167,00
  • Bakı-QubaHər gün16:20167,00
  • Bakı-QubaHər gün17:00167,00
  • Bakı-QubaHər gün17:55167,00
  • Bakı-QusarHər gün07:30177,00
  • Bakı-QusarHər gün08:00177,00
  • Bakı-QusarHər gün08:30177,00
  • Bakı-QusarHər gün09:00177,00
  • Bakı-QusarHər gün09:25177,00
  • Bakı-QusarHər gün09:50177,00
  • Bakı-QusarHər gün10:15177,00
  • Bakı-QusarHər gün10:40177,00
  • Bakı-QusarHər gün11:05177,00
  • Bakı-QusarHər gün11:30177,00
  • Bakı-QusarHər gün12:00177,00
  • Bakı-QusarHər gün12:30177,00
  • Bakı-QusarHər gün13:00177,00
  • Bakı-QusarHər gün13:30177,00
  • Bakı-QusarHər gün14:00177,00
  • Bakı-QusarHər gün14:30177,00
  • Bakı-QusarHər gün15:00177,00
  • Bakı-QusarHər gün15:45177,00
  • Bakı-QusarHər gün16:30177,00
  • Bakı-QusarHər gün17:00177,00
  • Bakı-ŞabranHər gün16:00122,00
  • Bakı-ŞabranHər gün17:00122,00
  • Bakı-Sadaxlı(Ağstafa)Günaşırı07:10500,00
  • Bakı-SDKHər gün07:00210,00
  • Bakı-SDKHər gün08:40210,00
  • Bakı-SDKHər gün09:25210,00
  • Bakı-SDKHər gün11:00210,00
  • Bakı-SDKHər gün11:30210,00
  • Bakı-SDKHər gün11:55210,00
  • Bakı-SDKHər gün13:00210,00
  • Bakı-ŞəkiHər gün09:50352,00
  • Bakı-ŞəkiHər gün12:20352,00
  • Bakı-ŞəkiHər gün14:00352,00
  • Bakı-ŞəkiHər gün16:30352,00
  • Bakı-ŞəkiHər gün23:20352,00
  • Bakı-ŞəmkirHər gün12:40385,00
  • Bakı-ŞəmkirHər gün15:55385,00
  • Bakı-TərtərHər gün09:15324,00
  • Bakı-TərtərHər gün11:45324,00
  • Bakı-TərtərHər gün13:00324,00
  • Bakı-TərtərHər gün17:15324,00
  • Bakı-TərtərHər gün19:10324,00
  • Bakı-XaçmazHər gün12:00157,00
  • Bakı-XaçmazHər gün15:00157,00
  • Bakı-XaçmazHər gün15:40157,00
  • Bakı-XaçmazHər gün17:00157,00
  • Bakı-XudatHər gün07:30182,00
  • Bakı-XudatHər gün09:00182,00
  • Bakı-XudatHər gün10:10182,00
  • Bakı-XudatHər gün10:40182,00
  • Bakı-XudatHər gün13:40182,00
  • Bakı-XudatHər gün14:05182,00
  • Bakı-XudatHər gün14:30182,00
  • Bakı-XudatHər gün16:00182,00
  • Bakı-XudatHər gün16:20182,00
  • Bakı-XudatHər gün17:30182,00
  • Bakı-XudatHər gün18:00182,00
  • Bakı-XudatHər gün19:00182,00
  • Bakı-XudatHər gün19:40182,00
  • Bakı-YalamaHər gün12:40200,00
  • Bakı-ZaqatalaHər gün00:30418,00
  • Bakı-ZaqatalaHər gün10:40418,00
  • Bakı-ZaqatalaHər gün14:30418,00
  • Bakı-ZaqatalaHər gün15:30418,00
  • Bakı-ZaqatalaHər gün17:00418,00
  • Bakı-ZaqatalaHər gün23:30418,00