Luggage storage

Yüklərinizi avtovağzalda yerləşən saxlama kameralarında saxlaya bilərsiz

Əl və baqaj yüklərinin qısamüddətli saxlanması avtovağzalda olan saxlama kameraları vasitəsilə həyata keçirilir. 

Saxlama kameralarına, tezalışan, partlayan, zəhərləyici, tez xarab olan, ətrafı çirkləndirən, odlu müxtəlif silahlar qəbul olunmur.