Hotel (Crossway)

93 nömrədən barət və yenilənmiş otel

Ümumi sahəsi 9.200m2 olan və rebrendinq olunaraq yeni istifadəyə verilmiş Crossway Hotel 5 mərtəbədən və 93 nömrədən ibarətdir.

Hoteldə eyni zamanda gözləmə zalı, bar, restoran və konfrans otağı mövcuddur.

Əlaqənömrələri:
+994 12 406 0133
+994 55 224 7171

e-Mail:
info@crossway.az